Συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων “Δύναμη Ψυχής” & της ΑΜΚΕ “Συνάψεις” για την αύξηση του αριθμού δοτών μυελού των οστών

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μας  στο έργο “Advocating for Good”, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων “Δύναμη Ψυχής” και η ΑΜΚΕ Συνάψεις που δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή της Κομοτηνής,  ενώσαμε τις δυνάμεις μας, με αποτέλεσμα την συνδιαμόρφωση της δράσης “Ξεκινώ τη νέα μου ζωή…δίνοντας ζωή”.

Αξιοποιώντας το υπόβαθρο και τις εμπειρίες του κάθε φορέα καταφέραμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα συνηγορίας που θα συμβάλει στην αύξηση του αριθμού δοτών μυελού των οστών ηλικίας 18-25, μέσω της ενημέρωσης των φοιτητών για την ανάγκη και την αξία της δωρεάς μυελού των οστών, κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων “Δύναμη Ψυχής” , με μεγάλη εμπειρία στα προβλήματα που απασχολούν τους καρκινοπαθείς και η ΑΜΚΕ Συνάψεις με τεχνογνωσία σε θέματα διαμόρφωσης προτάσεων, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση του business plan της δράσης, καθορίζοντας με σαφήνεια το κοινό μας όραμα, την αποστολή και τις αξίες που θα διατρέχουν τη δράση μας.

Ο σχεδιασμός της δράσης έγινε προσεκτικά, ορίζοντας μικρά αλλά σταθερά βήματα, αναγνωρίζοντας πλήρως ότι πρώτη προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλισή πόρων.

Ακρογωνιαίος λίθος των δράσεων που υλοποιήθηκαν έως και σήμερα είναι η υπογραφή επιστολής υποστήριξης από τον κ. Μάρη, Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για την πιλοτική εφαρμογή της δράσης στα 9 Τμήματα του Πανεπιστημίου με έδρα την Κομοτηνή.

Παράλληλα, προχωρήσαμε στη σύνταξη χρηματοδοτικής πρότασης, που την υποβάλλαμε σε χορηγούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους για τη δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Τέλος, έχουμε εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της φοιτητικής κοινότητας για την προώθηση της δράσης μας.

Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών κατά την εφαρμογή της δράσης αποτελεί ένα καινοτόμο στοιχείο της πρωτοβουλίας μας, όπως και η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησής της. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, καθώς η δυνατότητα επανατροφοδότησης του συστήματος εφαρμογής της δράσης μπορεί να αναδιαμορφώνει τη στρατηγική της και να δοκιμάζει νέα εργαλεία.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί και για τους δύο φορείς, πεδίο διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει αναπτύσσονται οι συνέργειες. Η συνεργασία μας είναι ένα παράδειγμα που μεγιστοποιεί το κοινωνικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας καθώς κάθε φορέας δραστηριοποιείται στον τομέα που έχει τις δεξιότητες να υποστηρίξει.  Τέλος, μέσα από το εργαστήριο συνειδητοποιήσαμε την αξία της συνηγορίας, την ανάγκη να προχωρήσoυμε ένα βήμα μπροστά και να επιφέρουμε αλλαγές στην κουλτούρα, αλλαγές στη νομοθεσία, αλλαγές που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση του αριθμού δοτών μυελού των οστών στην χώρα μας.

Δείτε το βίντεο εδώ.