Φορέας Υλοποίησης

 

 


Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων |ΜΚΟ| που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις που πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του.

Tο HIGGS είναι το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα: μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από το 2016 με σκοπό να αλλάξει το τοπίο στον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ στη χώρα μας, ώστε να είναι αποτελεσματικές, βιώσιμες και να λειτουργούν με διαφάνεια.

Για να επιτευχθεί αυτό το HIGGS έχει υιοθετήσει το μοντέλο incubation & acceleration, προσαρμοσμένο για πρώτη φορά σε ΜΚΟ, μέσα από τα δωρεάν προγράμματά μας. Αυτό μεταφράζεται σε εκπαίδευση από ειδικούς, tailor-made συμβουλευτική, πρόσβαση σε co-working spaces στο κτίριο του HIGGS, εκδηλώσεις, networking και διασύνδεση με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, ΜΜΕ και χρηματοδότες, σε έναν χώρο όπου μπορούν να εργαστούν και να αναπτύξουν τις δράσεις τους.

Από τη λειτουργία του μέχρι σήμερα το HIGGS έχει υποστηρίξει 136 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει πάνω από 10.000.000€ σε χρηματοδοτήσεις και έχουν δημιουργήσει πάνω από 771 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το HIGGS αναλαμβάνει εκπαιδευτικό, συμβουλευτικό και ρόλο εξωτερικού αξιολογητή για φορείς όπως η Πρεσβεία των Η.Π.Α., η Πρεσβεία της Νορβηγίας, το Athens Partnership, το Ίδρυμα Vodafone, Διεθνείς Οργανώσεις και τα περισσότερα κοινωφελή ιδρύματα στη χώρα μας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος ΜΚΟ προβαίνει συχνά στη διενέργεια ερευνών επί ζητήματων που αφορούν στο χώρο, δημιουργεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμμα σε τομείς αιχμής, όπως επί παραδείγματι το advocacy, συχνά σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις όπως WWF, Save the Children και IRC, ενώ τοποθετείται σε δημόσιες αρχές επί διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ιδρυτικός Δωρητής του HIGGS είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Μάθετε περισσότερα:

https://higgs3.org/

 

Ομάδα Υλοποίησης Έργου:

Στελέχη Θέση στο Έργο
Σωτήρης Πετρόπουλος Συντονιστής Έργου
Αλεξάνδρα Εμιρζά Υπεύθυνος Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Έργου
Μαίρη Διαμαντή Υπεύθυνη Δημοσιότητας
Μαίρη Διαμαντή Διοικητική Υποστήριξη Έργου
Αναστασία Ψωμά Υπεύθυνος Εσωτερικής Αξιολόγησης