Πρόσκληση 13/12 & 14/12 – Θεσσαλονίκη: Β’ Κύκλος “Non-profits & Media Advocating for Good!”

Τι σημαίνει “ανοικτή γνώση” και σε ποιους τομείς μας βοηθάει;

Η πρόσβαση στα ανοικτά δεδομένα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας

Όταν δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα  μπορεί να έχουμε  φαινόμενα  fake news;

Δημιουργούνται θεωρίες συνωμοσίας όταν δεν έχουμε ανοικτά τα δεδομένα;

Αν υπήρχαν ανοικτά δεδομένα σε επεξεργάσιμη μορφή για τον COVID-19 θα υπήρχε ίσως περισσότερο το αίσθημα της ασφάλειας;

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον πρώτο επιμορφωτικό κύκλο βιωματικών σεμιναρίων Συνηγορίας  συνεχίζουμε στη Β΄φάση σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Αθήνα και Πάτρα, η οποία θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ.

Σκοπός του έργου «Non-profits & Media Αdvocating for good» είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Μέσα από ένα δομημένο πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας εκπροσώπων από Μη Κερδοσκοπικούς φορείς και Μedia, τα στελέχη των ΜΚΟ θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αναδείξουν ζητήματα που έχουν εντοπίσει στο επαγγελματικό τους πεδίο και οι Δημοσιογράφοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες για επίκαιρα κοινωνικά/οικονομικά ζητήματα που αφορούν το οικοσύστημα των Μη Κερδοσκοπικών Φορέων, που θα χρησιμοποιήσουν για την ορθή προβολή των ζητημάτων και των στρατηγικών συνηγορίας που θα σχεδιαστούν από κοινού.

Οι δύο κατηγορίες συμμετεχόντων θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες στη χρήση μεθοδολογίας και εργαλείων για τη συλλογή και αξιοποίηση Δημόσιων Ανοικτών Δεδομένων. Στόχος είναι η ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των τοπικών ΜΚΟ και ΜΜΕ για τη δημιουργία επιτυχημένων δράσεων συνηγορίας.

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων οι ενότητες θα αφορούν:

-Τη δημιουργία στρατηγικών συνηγορίας μέσω ανοικτών δεδομένων
-Τη δημοσιογραφία δεδομένων ως εργαλείο συνέργειας μεταξύ ΜΚΟ και ΜΜΕ
-Πληροφορίες αναφορικά με τον Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων και Ανοικτών Πορϋπολογισμών

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων και Ανοικτών Προϋπολογισμών θα ακολουθήσει εργαστήριο. Ομάδες από εκπροσώπους ΜΚΟ και ΜΜΕ θα εφαρμόσουν πρακτικά τις μεθόδους συλλογής και αξιοποίησης Aνοικτών Δημόσιων Δεδομένων, ώστε να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση Ανοικτών Δεδομένων στην Ελλάδα.

Η έναρξη του Β΄Κύκλου γίνεται στη Θεσσαλονίκη με το διήμερο βιωματικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου| 13:00-19:00 και την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου |10:00-16:00 .

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν με προεγγραφή σε αυτή τη φόρμα.

* Η διεξαγωγή των βιωματικών σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο τρόπος και το πρόγραμμα διεξαγωγής των σεμιναρίων μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόληψη κατά του sars-cov-2.

 


Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021 γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.