Αίτηση Συμμετοχής στον Α΄Κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων του έργου “Non-Profits & Media Advocating for good!”

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη των εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων του έργου “Non-Profits & Media Advocating for good!”, που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και σε τρεις πόλεις της περιφέρειας, την Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 

Στο πλαίσιο των βιωματικών σεμιναρίων, τα στελέχη από Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις  και οι εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα συνεργαστούν για τη βαθύτερη κατανόηση του έργου του κάθε φορέα, θα εξοικειωθούν με την έννοια της συνηγορίας και θα εκπαιδευτούν στη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό εκστρατειών συνηγορίας.


 

 

 

 

 

 

 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ, μέχρι την Τετάρτη 22/09!!

 


Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021 γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.